Elektrisch aangedreven mestmixers

Elektrisch aangedreven

In veel mestkelders wordt gewerkt met een slalomsysteem om de mest goed te kunnen mixen. Een elektrisch aangedreven mixer is de handigste wijze om de mest te allen tijde en voldoende te kunnen mixen.

Trekker
aangedreven