Spinder productenaanbod

Spinder productenaanbod

Producten met toegevoegde waarde

Stalinrichting betekent voor Spinder meer dan het leveren van producten. We ontwikkelen eigenzinnige concepten die een optimale stallogistiek bereiken. Het gaat hierbij om het samenspel van de looplijnen en de activiteiten die in de stal plaatsvinden, zoals melken, voeren en rusten voor het kalf, jongvee en de volwassen koe. De optimale omstandigheden rondom uw dieren moeten gewaarborgd zijn. Dit nemen wij graag voor onze rekening. 

Comfort voor koe en boer is belangrijk. Bedieningsgemak van de producten en betrouwbare kwaliteit zijn voorwaardes om plezierig te kunnen werken en bevordert het welzijn van uw dieren! Daarom houdt Spinder bij de onwikkeling van nieuwe concepten nieuwe alleen uw belang maar ook die van de koeien voor ogen.