Subsidie voor jonge landbouwers (JOLA) 2019 geopend

5 december 2019

Vanaf 3 december 2019 kun je als jonge landbouwer inschrijven voor de JOLA subsidie. Deze regeling voor jonge boeren wordt gefinancierd uit het Plattelandsontwikkelprogramma (POP3) en geeft de jonge boer de kans om te investeren in innovatie en modernisering op het eigen bedrijf. Naast algemene subsidies op het gebied van energie en reducering van emissie, is er ook subsidie beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe koematrassen of waterbedden. Comfort voor de koe en voor de boer!

Wanneer kom je in aanmerking voor de JOLA subsidie?

Je kunt JOLA subsidie aanvragen als je:

  • op het moment van aanvragen jonger bent dan 41 jaar
  • niet eerder dezelfde subsidieregeling toegekend hebt gekregen
  • een landbouwonderneming runt voor eigen rekening en risico, eventueel in een maatschap
  • een agrarische opleiding hebt afgerond of minimaal drie jaar relevante werkervaring hebt

Ook voor Spinder producten geldt de Subsidie voor jonge landbouwers (JOLA) 2019.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

Er zijn in totaal 26 categorieën waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Iedere categorie kent een score op basis waarvan een rangschikking voor de toekenning van subsidie wordt gemaakt. Je kunt per bedrijf één keer JOLA subsidie aanvragen voor in totaal maximaal drie investeringen. Deze investeringen hoeven niet allemaal in dezelfde categorie te vallen. Bij investeringen in verschillende categorieën geldt het gemiddelde puntenaantal voor de rangschikking.

Subsidie aanvragen voor koematrassen en waterbedden
Ben je van plan te investeren in koematrassen of waterbedden voor jouw melkvee? Je komt dan mogelijk in aanmerking voor subsidie. Wat je hiervoor nodig hebt is een offerte voor de aanschaf van de nieuwe boxbedekking. Ook de bijbehorende kosten voor montage en installatie zijn subsidiabel. Vraag je Spinder dealer dus naar een complete offerte. Op basis van de offerte stuur je de aanvraag voor subsidie in.

Voor toekenning van de subsidie worden de aanvragen gerangschikt op basis van de bijbehorende score. Een investering in matrassen of waterbedden heeft een hoge score: 8 punten. Als er meer aanvragen binnenkomen dan dat er geld beschikbaar is, zal er worden geloot. De aanvraag moet in ieder geval zijn ingediend voordat tot koop wordt overgegaan.

De subsidieregelingen worden per provincie uitgewerkt en opengesteld. Check dan ook altijd de website van jouw provincie. Alleen in de provincie Noord Brabant is geen subsidie aan te vragen voor koematrassen of waterbedden.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 20.000. Ben je als jonge boer lid van een maatschap en zijn de andere maten ouder dan 40 jaar? Ook dan kun je vaak nog subsidie aanvragen; het maximale subsidiebedrag is dan alleen lager.

Zorg er voor dat je aanvraag uiterlijk 7 februari 2020 om 17:00 uur is ingediend. Je aanvraag regel je via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)