slimme autolift-hekken voor koeverkeer

Autolift voor automatisch gestuurd koeverkeer

9 november 2018

Veel processen in de veehouderij zijn al geautomatiseerd. Maar niet het koeverkeer. De veehouder moet nog steeds eigenhandig de hekken openen en sluiten. Autolift brengt meerdere koegeleidingshekken automatisch in bepaalde posities om zo de gewenste route voor een bepaalde groep dieren te bepalen. Dit systeem wordt geregeld via een app, die alle configuraties voor koeverkeer op het bedrijf kent.

Innovatie!

Automatische hekken die afzonderlijk worden geregeld, bestaan al. Autolift voegt hier configuraties voor koeverkeer aan toe waarmee alle betrokken hekken als onderdelen van het koeverkeersysteem kunnen worden geregeld.

Om te beginnen worden alle gewenste koeverkeerconfiguraties in de Autolift-app geprogrammeerd, met open en gesloten posities voor al deze hekken. In dit systeem wordt met de app op de smartphone een configuratie gekozen. Alle betrokken hekken komen nu in de gewenste positie te staan en het koeverkeer neemt zijn loop. Als de veehouder daarna een andere configuratie kiest, stellen de hekken zich automatisch in op die andere route.

Het systeem is gemakkelijk en bespaart arbeid en tijd. Lichamelijk werk door het verplaatsen van hekken is nu vervangen door het indrukken van een knop op de smartphone. Koeverkeer verandert zo van een puur uitvoerende activiteit in eenvoudig en gemakkelijk management.

Autolift met smartphone

De hekken

De hekken van het Autolift-systeem zijn robuust uitgevoerde optrekhekken, die op en neer kunnen bewegen. Optrekhekken zijn het minst gevoelig voor blokkering door dieren. Als ze omhoog gaan, zullen de dieren die zich in de buurt bevinden achteruit gaan, als ze omlaag komen, voelen de dieren die onder het hek staan dit en gaan uit de weg. Er zijn robuuste, sterke materialen in de hekken verwerkt, die de krachten die de dieren erop uitoefenen, jarenlang kunnen weerstaan.

In open positie kan een hek wel zo hoog staan dat er een trekker onderdoor kan. Dankzij de afstandsbedieningsfunctie van de app kan de trekkerchauffeur gewoon in zijn cabine blijven zitten. Door de hoogte waarop een hek zich bevindt, kan het lastig zijn om een hek handmatig omlaag te brengen, maar met de afstandsbediening kost dat geen enkele moeite.

Waar te gebruiken?

Hoe groter het bedrijf, des te relevanter en tijdrovender de loop-
afstanden. Hierdoor kan het voorkomen dat (dure) melkapparatuur niet optimaal wordt benut, wat uiteraard geld kost. Autolift vergroot de productiviteit! Ook het werkplezier neemt toe, doordat minder lichamelijke inspanning nodig is. Daarom verdient de Autolift een plek op alle veehouderijbedrijven, groot én klein.

Veiligheid en foutafhandeling

Elk hek is voorzien van een aantal knoppen waarmee het systeem kan worden omzeild en de hekken ter plekke kunnen worden bediend. Motoren kunnen eenvoudig worden losgekoppeld en hekken kunnen handmatig worden bediend. Door een veiligheidsinstelling is de tractiecapaciteit van de motoren beperkt. 

Download leaflet Autolift

De Autolift is leverbaar vanaf mei 2019

  • gemakkelijk en tijdsbesparend systeem
  • minder lichamelijke inspanning
  • toenemend werkplezier
  • duurzaam door robuuste materialen