Bedieningshendel voor vergrendeling van voerhekken

FFS - Voerheksignaalsysteem waarschuwt boer

8 november 2018

Voor melkveehouders is een voerhek waarin de dieren kunnen worden vastgezet een eenvoudig en handig management instrument. Er kunnen tal van redenen zijn om dieren vast te zetten – sluiten van het slotgat, bezoek van de dierenarts, klauwen controleren, enz. Het leven op een boerderij is dynamisch en helaas wordt het loslaten van de dieren weleens vergeten.

Wat is het?

Een voerheksignaalsysteem (Feed Front Signalling – FFS) geeft als het voerhek vergrendeld is een visueel signaal en stuurt na een vooringestelde tijdsduur een alarmsignaal naar de smartphone van de veehouder. De dieren kunnen dus niet meer worden vergeten. Zo neemt het dierenwelzijn toe, verbetert de productie en wordt het beheer ondersteund.

FFS met smartphone

Innovatief signaalsysteem voor voerhekken

Nog niet eerder was er een controlesysteem voor de status van het voerhek of een signaalsysteem. Als het voerhek vergrendeld is, brandt er een rode lamp. Deze lamp moet worden aangebracht op de plaats waar deze het best zichtbaar is. De app ‘Feed Front Signalling’, op de smartphone van de veehouder, geeft een alarm af als de vooringestelde tijdsduur verstreken is. Dat alarm kan op ‘snooze’ worden gezet. De enige manier om het alarm te stoppen, is door het voerhek te ontgrendelen.

Voerheksignaalsysteem FFS

Zo werkt het

De status van het voerhek wordt gecontroleerd door een naderingssensor in de bedieningshendel. De bedieningshendel is gekoppeld aan een specifieke sectie van het voerhek. Als het voerhek wordt vergrendeld, gaat er een lamp branden. In zijn app kan de veehouder de tijdsduur instellen die de dieren in het voerhek mogen vaststaan. Als deze tijdsduur verlopen is, verzendt de app een alarm. Het alarm wordt gereset als de dieren uit het voerhek worden losgelaten. 

Download leaflet FFS

De FFS is leverbaar vanaf juli 2019

  • dierenwelzijn neemt toe
  • gemak voor de boer