De Nederlandse melkveehouderij en haar toekomst

De stikstof problematiek en rol Provincie

8 juli 2022

door: Jehannes Bottema (CEO Spinder Dairy Housing ConceptsBl

Blij met verbinding bij overleg met de provincie

Zaterdag 2 juli is er informeel overleg geweest tussen de gedeputeerde Economische Zaken van Fryslân, Friso Douwstra, en onze sector; vertegenwoordigd door een bestuursdelegatie van Dutch Dairy Center; Jurjen Boerrigter; managing director Bles Dairies group en Jehannes Bottema: CEO Spinder Dairy Housing Concepts.

(DDC – is  een netwerk van in Nederland gevestigde bedrijven die een breed scala van producten en diensten leveren aan wereldwijde melkveehouderij)

vlnr: Gedeputeerde Friso Douwstra, Jehannes Bottema – CEO Spinder, Jurjen Boerrigter – Managing Director Bles Dairies.

De stikstof problematiek en de rol van de provincie was onderwerp van gesprek; de noodzaak tot forse wijzingen in het voorgenomen beleid benoemd. Gedeputeerde Douwstra was blij met de verbinding en gaat ons “betrekken bij” en “klankborden met” in de verdere aanpak van de provincie.