Ook voor Spinder producten geldt de Subsidie voor jonge landbouwers (JOLA) 2019.

Subsidiekans voor Melkveehouders in Friesland en Groningen

22 januari 2024

Subsidie op koecomfort

Een mooie kans voor melkveehouders in de provincies Friesland en Groningen: er is een nieuwe subsidiemogelijkheid die specifiek gericht is op (jonge) landbouwers en hun samenwerkingsverbanden. Deze regeling biedt financiële steun voor de aanschaf van nieuwe apparatuur en verbeteringen in de stal. Ook specifieke stalinrichting ter verbetering van het koecomfort, zoals waterbedden, koematrassen, golfschoftbomen of koeborstels, komen hierbij mogelijk voor subsidie in aanmerking.

De subsidie regeling:

  • Periode van Openstelling: De regeling is toegankelijk vanaf maandag 22 januari 2024 om 09:00 uur tot maandag 12 februari 2024 om 17:00 uur.

  • Doelgroep: Gericht op (jonge) landbouwers en hun samenwerkingsverbanden, biedt deze subsidie een unieke kans om te investeren in de toekomst van het melkveebedrijf.

  • Voor welke Investeringen: De subsidie dekt kosten gerelateerd aan de aankoop of huurkoop van nieuwe machines en installaties, die essentieel zijn voor de modernisering van het bedrijf.

  • Focus op Stalinrichting: Subsidies zijn ook beschikbaar voor specifieke stalinrichtingen, zoals waterbedden, koematrassen, roterende koeborstels en golfschoftbomen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het koecomfort. 

  • Informatie en Voorwaarden: Voor uitgebreide informatie en de volledige voorwaarden van deze subsidie, bezoek de volgende links:

 

Offerte:

Ben je van plan te investeren in koematrassen of waterbedden voor jouw melkvee? Of wil je de stal renoveren met golfschoftboom? Om in aanmerking te komen voor subsidie heb je een offerte nodig voor de aanschaf van de nieuwe stalinrichting.  Vraag je Spinder dealer dus naar een complete offerte. Op basis van de offerte stuur je de aanvraag voor subsidie in.

Voor toekenning van de subsidie worden de aanvragen gerangschikt op basis van de bijbehorende score. Als er meer aanvragen binnenkomen dan dat er geld beschikbaar is, zal er worden geloot. De aanvraag moet in ieder geval zijn ingediend voordat tot koop wordt overgegaan.