Boer in Beeld: Familie Leurs (DE)

Maatwerk passend voor Jersey koeien

14 januari 2022

Boer in Beeld: Familie Leurs

Gekozen voor maatwerk; passend bij de maten van de stal, en bij de maten van de Jersey koe

Het bedrijf van de familie Leurs is al meer dan 200 jaar een familiebedrijf dat generatie op generatie wordt doorgegeven. Nadat in 1978 door herstructurering de zwart-bonte koeien het bedrijf hadden verlaten, werd in 1992 opnieuw begonnen met de melkveehouderij. Ditmaal met Jersey koeien, die uit Denemarken werden gehaald.Destijds bestond de veestapel uit 17 koeien. De huidige stal kent 270 ligplaatsen, waarvan op dit moment 200 ligplaatsen zijn bezet. De stal biedt dus nog ruimte voor verdere groei. In principe houdt Michael Leurs bij de opfok rekening met een vervangingspercentage van circa 20%, waarvoor vrouwelijk gesekst sperma wordt gebruikt. Om de groei te faciliteren wordt op dit moment meer jongvee aangehouden en bestaat de koppel in verhouding uit veel vaarzen.In 2019 werd begonnen met de renovatie en verlenging van de in 1998 gebouwde stal. Deze originele stal was, zeker voor de tijd waarin deze werd gebouwd, al bijzonder ruim en hoog, en kon dan ook gemakkelijk worden verlengd. De oude wanden werden deels hergebruikt, waardoor de stal er als een eenheid uit ziet. Wel werd er meer ventilatie toegepast: delen van de zijwanden en de nieuwe achterwand werden opengelaten. Nog te doen is het aanpassen van de melkstal: op dit moment wordt met 2x10 gemolken. De wens is uitbreiding naar 2x15. Daarbij wordt dan ook een wachtruimte gemaakt waarvoor er nog een aantal ligplaatsen in de stal worden opgeofferd.

In het oude gedeelte van de stal werd al gebruik gemaakt van stalinrichting van Spinder. Michael Leurs hoefde dan ook niet lang na te denken over de inrichting van de uitbreiding. “Wat goed bevalt, hoef je niet te veranderen. En bovendien hebben we een goede relatie met Spinder dealer Stallfuchs". De inrichting van het nieuwe gedeelte is nagenoeg gelijk aan het oude gedeelte; het geheel is ingericht als een 3+3 stal met een centraal voerpad. Ook de gebruikte Comfort boxen zijn nog hetzelfde model als in 1998. Deze zijn dan wel te klein voor de hedendaagse Holstein koe, ze hebben de perfecte maat voor het Jersey ras. Dat Jersey koeien duidelijk kleiner zijn bewijst ook de boxbreedte, die op 105cm is gesteld. Voor een juiste afstelling wordt gebruik gemaakt van een knieboombuis, aan de voorzijde van het Meadow koematras.

In het oudere gedeelte van de stal zijn nog enkele zelfsluitende voerhekken te vinden. “Deze functioneren nog steeds, maar we gebruiken de vastzetfunctie van het voerhek niet veel; onze Jersey's behandelen we gewoon in de box. Bij het insemineren en zelfs bij behandeling door de veearts blijven de dieren eigenlijk altijd gewoon staan.” Er werd voor het nieuwe gedeelte gekozen voor diagonaal voerhekken. Deze zijn als maatwerk besteld, waardoor deze precies op maat zijn voor de in de stal gebruikte kolommen. Passend bij de maten van de stal, en de maten van de Jersey koe. “Jersey koeien zijn zo klein en behendig dat ze gemakkelijk door een kleine ruimte passen. Met het nieuwe maatwerk hebben we een perfecte aansluiting op de kolommen en voorkomen we dat de dames op het voerpad stappen”.

Alle arbeid op de boerderij wordt gedaan door vader en zoon Leurs, met twee medewerkers en een stagiair. Dit is inclusief het bewerken van de 50 hectare land, en de werkzaamheden voor de melktap die de familie sinds 6 jaar uitbaat. Jersey koeien staan bekend om de hoge percentages in de melk. Leurs melkt ongeveer 7000 liter per koe, met een vetgehalte van 5,9 procent en een eiwitgehalte van 4,2 procent. Jersey’s hebben een efficiënte voeder conversie en zowel op de beschikbare hoeveelheid land, als in de stal kunnen in verhouding meer dieren gehouden worden. Dit zorgt, in combinatie met de hoge gehaltes in de melk, voor een bedrijfsvoering die zich prima kan meten met een bedrijf met Holstein koeien.

De volgende Spinder producten zijn in deze stal toegepast: