Privacyverklaring van Spinder

Privacyverklaring

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Spinder Dairy Housing Concepts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Privacy beleid

In deze privacy verklaring legt Spinder Dairy Housing Concepts verantwoordelijkheid af voor haar verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spinder Dairy Housing Concepts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarom informeren wij u graag volledig. U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, mocht u gebruik wensen te maken van onze producten en/of diensten dan is het nodig dat wij de door u verstrekte gegevens verwerken. Dit gebeurt conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via correspondentie en telefonisch


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spinder Dairy Housing Concepts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek om het verstrekken van informatie, bijvoorbeeld om goederen en diensten bij u af te leveren, of omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn. De gegevens worden bewaard zolang nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.

Google analytics website statistieken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics; een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het Cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van onze website, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hier omschreven.

Links

www.spinder.nl bevat links naar andere websites of bronnen. Weest u zich ervan bewust dat Spinder BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Aanpassen privacy & cookies

Wij behouden ons het recht voor om het privacy beleid aan te passen. Het privacy beleid is o.a. afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in het privacy beleid.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spinder Dairy Housing Concepts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spinder Dairy Housing Concepts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spinder Dairy Housing Concepts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.