Familie Mulder Lippenhuizen (NL)

Renovatie van een primeur

14 januari 2022

Boer in beeld: Familie Mulder Lippenhuizen (NL)

Renovatie van een primeur: aanpassing van de voerhekken in een Flexhal boogstal met vrije overspanning

Melkveebedrijf Mulder uit Lippenhuizen is een familiebedrijf, waar Thomas Mulder (23) samen met zijn ouders zo’n 87 melkkoeien en 50 stuks jongvee houdt. Samen met zijn broertje is hij de beoogde bedrijfsopvolger als in de toekomst zijn ouders besluiten het rustiger aan te doen. Afgelopen jaar heeft Thomas zijn agrarische studie afgerond en hij is net terug uit Canada, waar hij een half jaar op een groot melkvee bedrijf heeft gewerkt; hij is klaar voor het leven als boer. Naast het runnen van het melkveebedrijf werkt Thomas ook nog een aantal dagen buiten de deur.

Niet alledaagse oplossing

Toen de familie Mulder in 2010 de verouderde ligboxenstal wilde vernieuwen, werd gekozen voor een niet alledaagse oplossing. Over de bestaande ligboxen en voerhekken heen, werd een nieuwe boogstal met vrije overspanning gebouwd. Destijds een primeur: de eerste Flexhal boogstal in Nederland die als ligboxenstal dienst doet. De inrichting van de stal werd op dat moment niet veranderd. De stal biedt in totaal ruimte aan 100 melkkoeien en is uitgevoerd als 1+0+1 stal met een centrale voergang, een ruim strohok en een bekapbox.In 2018 werd de melkstal compleet nieuw gebouwd. Er wordt 2x10 zij aan zij gemolken, sinds kort drie maal daags. Iedere melkbeurt duurt ongeveer één uur. Thomas melkt meestal iedere ochtend en zijn vader meestal iedere avond, verder melkt Lennart, Thomas zijn jongere broertje ook een aantal melkbeurten in de week. De andere melkbeurten worden onderling verdeeld. Op dit moment melken ze jaarlijks circa 10.000 kg met een vetpercentage van 4,55 % en een eiwitpercentage van 3,70 %.

Vergroting van loop-eet-ruimte

In 2020 werden de voerhekken in de stal aangepakt. “De oude voerhekken waren ondertussen 40 jaar oud. Ze waren aan vervanging toe, en de maat klopte niet meer met de koeien van nu”, aldus Thomas. De voerhekken werden niet alleen vervangen, ze werden ook verplaatst. Nieuwe voerhekmuurtjes werden iets meer naar binnen – op de centrale voergang – gestort. Hierdoor is de voergang iets smaller, maar wordt de zogenoemde loop-eet-ruimte juist vergroot. De koeien hebben meer ruimte om ongehinderd te kunnen vreten en door de stal te kunnen lopen, en dit zorgt voor meer rust in de koppel.

De familie Mulder koos voor de Spinder Highline voerhekken die bij lokale dealer Blaauw uit Oosterwolde werden gekocht, en door Thomas en zijn vader zelf werden geïnstalleerd. “Binnen een dag stonden ze”. Dagelijks gemak ondervindt Thomas van de uitgebreide bedieningsmogelijkheden. “Als ik ’s ochtends begin met melken zet ik eerst de voerhekken op slot met de bedieningshendel, zo sluit het gehele voerhek in één keer zodat ik de koeien tijdens het melken niet meer uit de voerhekken hoef te halen. Ook kan ik gemakkelijk een koe vastzetten als ik haar moet behandelen.” Ook een pluspunt vindt Thomas dat het Highline voerhek superstil is.

Met de extra ruimte voor de koeien en de nieuwe voerhekken in de juiste maat kijkt Thomas terug op een geslaagd renovatieproject. Is het hiermee dan helemaal klaar? Volgens Thomas niet. “Er staat nog wel het een en ander op het wensenlijstje voor de toekomst, maar we zijn goed op weg en trots op wat we al hebben bereikt als familie”.

Bedrijfskenmerken:

  • 87 stuks melkvee en 50 stuks jongvee
  • 51 hectare land waarvan 9 hectare mais
  • 9800kg melk met 4,50 % vet en 3,68 % eiwit circa op jaarbasis


De volgende Spinder producten zijn in deze stal toegepast: