Koecomfort beoordelen

Hoe scoor je makkelijk het koecomfort in de stal?

De gemakkelijkste graadmeter voor het beoordelen van het koecomfort in uw stal is misschien wel de melkopbrengst. Immers, een investering in koecomfort betaalt zich terug in diergezondheid en in productie. Beter nog is het om goed naar uw koeien te kijken. Het is belangrijk voor de koe dat ze beschikking heeft over voldoende schoon water, goed voer, frisse lucht, en een comfortabel en hygienisch ligbed. De ligbox moet haar de mogelijkeid bieden om op een natuurlijke wijze op te staan en te gaan liggen. Zaken als kreupelheid, kale of dikke hakken, en mastitis zijn een duidelijk signaal van problemen op het gebied van koecomfort.

Stalinrichting is een van de factoren die hier van invloed zijn op het koecomfort. Zo worden bijvoorbeeld kale hakken hoofdzakelijk veroorzaakt door problemen met de boxbedekking, en ligt een te krappe maatvoering van ligbox en/of voerhekken vaak ten grondslag aan schuurplekken in de nek. 

Koe Comfort Index (CCI)

Een veelgebruikt en eenvoudig kengetal voor het beoordelen van het koe comfort in de stal is de Koe Comfort Index (CCI). Deze index berekent een percentage door het aantal dieren dat in de ligbox ligt te delen door het aantal dieren dat geheel of deels in de boxen staat of ligt. Dit kengetal wordt berekend op een rustig moment, bijvoorbeeld 1 tot 2 uur voor de normale tijd van melken. Hieronder een voorbeeld bij 100 koeien in de stal:

  • 10 koeien staan aan het voerhek, bij de drinkbak of ergens daartussen
  • 70 koeien liggen in de boxen
  • 20 koeien staan geheel of deels in de boxen

De Koe Comfort Index is in dit voorbeeld: 70 (liggende koeien) / 90 (totaal aantal koeien deels of geheel in de boxen) = 77,77 %

Uit onderzoek is gebleken dat er een duidelijke relatie is tussen de Koe Comfort Index en het percentage kreupele koeien in de koppel. De norm voor de Koe Comfort Index wordt gesteld op 85%. Van iedere 100 koeien in de ligbox mogen er maximaal 15 met 2 of 4 poten in de box staan. Dat betekent dat in het voorbeeld hierboven het koecomfort onder de maat is, en er nog verbeteringen door te voeren zijn. Deze verbeteringen zullen uiteindelijk leiden tot een betere prestatie van het koppel koeien.

Een goed beeld vormen met een timelapse camera

De Koe Comfort Index is een moment-opname. Een betere manier van beoordelen is het ophangen van een timelapse camera in de stal. De beelden van een of meerdere dagen timelapse geven een goed beeld van de activiteit van de koeien gedurende de dag en de nacht. 

Wilt u uw stal renoveren en bent u benieuwd naar het koecomfort in uw stal? Wij hebben meerdere timelapse camera's beschikbaar en komen graag bij u langs met camera en advies op maat!