Koecomfort beoordelen

Renovatie van het voerhek; vergroten van de loop-eetruimte

De moderne Holstein koe is groter dan de koe van 30 jaar geleden. Dit betekent dat ook de inrichting van de stal van 30 jaar geleden aan de krappe kant bemeten is. Dit geldt niet alleen voor ligboxbreedtes, schoftboomhoogte of vreetplaatsbreedte, maar ook voor de loop-eetruimte.

Deze ruimte achter het voerhek is in bestaande stallen vaak te smal voor de moderne veestapel. Hierdoor  worden de koeien beperkt in hun beweging. Dit leidt tot minder vreten, en meer stress, met name voor vaarzen en ranglage dieren.

Verplaatsen van het voerhek, de voergang op

Gelukkig is er vaak ruimte te vinden voor het voerhek te verplaatsen, de voergang op. Er is maar weinig extra ruimte nodig om er voor te zorgen dat twee koeien elkaar kunnen passeren achter de vretende koeien langs. Als het voerhek 30 tot 50 cm naar voren wordt verschoven, kan er eenvoudig een voerstoep gemaakt worden. Op deze verhoging staat de koe met haar voorpoten, terwijl ze vreet.

Een voerstoep zorgt voor meer rust tijdens het vreten

Niet alleen de bredere loop-eetruimte zorgt voor meer rust in de stal. De voerstoep biedt de koeien extra rust en vreetcomfort. Dat de vretende koeien met hun voorpoten en op een dichte vloer staan, vinden ze niet vervelend. Alternatief kan de voerstoep van rubber worden voorzien.

Op een verhoogde voerstoep staan de koeien met hun voorpoten schoon en droog. Als de mestschuif langskomt hoeft de koe alleen haar achterpoten nog maar over de schuif heen te tillen. Een nieuw gestort muurtje onder het nieuwe voerhek zorgt voor een robuuste oplossing die weer jaren mee kan.

De koeien staan met hun voorpoten op de voerstoep en hoeven als de mestschuif langskomt alleen hun achterpoten over de schuif heen te tillen.

Onze voerhekken waren versleten en de roosters slechts 3 meter breed. Door de extra ruimte kunnen onze koeien elkaar passeren, lopen ze vlotter de melkstal uit en is er meer rust in de stal

Fa. Sinnige, Hurdegaryp